Polski   English

dr inż. Michał Szermer

Politechnika Łódzka
Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych
ul. Wólczańska 221/223, budynek B18
1 piętro, pokój 29
tel. 42 631 27 22
e-mail: szermer(at)dmcs.pl

Grafik zajęćInformacjeProwadzone zajęcia

 1. Semestr zimowy
  1. Microsystems in Medical Applications (MiMA)
  2. Mikrosystemy w zastosowaniach medycznych (MwZM)
  3. Podstawy techniki optymalizacji i skalowania horyzontalnego (PTOiSH)
 1. Semestr letni
  1. Architektura komputerów (AK)
  2. Mikrosystemy (M)
  3. Odwzorowanie relacyjno-obiektowe (ORO)
  4. Programowanie obiektowe II - Java (PO2)
  5. Zaawansowane aplikacje internetowe (ZAI)


Prace dyplomowe

 1. Wszystkich studentów zapraszam do realizowania pracy dyplomowej pod moją opieką (zarówno inżynierskiej jak i magisterskiej). Tematyka, którą się zajmuję jest bardzo zróżnicowana. Dotyczy zarówno realizacji układów i systemów elektronicznych jak i pisania programów komputerowych. Mile widziane są również Państwa propozycje powiązane z własnymi zainteresowaniami czy pracą zawodową.

 2. Przykładowe tematy prac inżynierskich:
  1. Opracowanie i analiza modeli komputerowych wybranych elementów mikroelektromechanicznych stosowanych w mikrosystemach krzemowych
   Design and Analysis of the Computer Models of the Chosen Microelectromechanical Devices Used in Silicon Microsystems
  2. Analiza wpływu siatki dyskretyzacji na dokładność obliczeń modeli elementów elektronicznych, opracowanych z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych
   Analysis of the Impact of a Grid Discretization on the Accuracy of Calculations of the Electronic Component Models, Designed Using Finite Element Method
  3. Projekt zaawansowanego sterownika pieca centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym
   Design of an Advanced Control System of the Central Heating in the Single-family Home
  4. Opracowanie aplikacji mobilnej systemu monitorowania budynków biurowych
   Mobile Application of the Monitoring System for the Office Buildings
  5. Opracowanie zaawansowanego serwisu internetowego związanego z prowadzeniem dokumentacji medycznej
   Advanced Web Application for Medical Purposes
 3. Przykładowe tematy prac magisterskich:
  1. Modelowanie wybranych systemów mikroelektromechanicznych z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych
   Modelling of the Chosen MEMS with the Usage of the Finite Element Method
  2. Projekt wybranego przetwornika analogowo-cyfrowego do zastosowań w układach scalonych szczególnego przeznaczenia
   Design of a chosen Analog-to-Digital Converter Dedicated to the Application Specific Integrated Circuitsn