Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle - Materiały

Wykład 1

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

 

 

Zaawansowane metody analizy sygnałów - Materiały

Wykład 1

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

Wykład 6

Niezawodność i Diagnostyka - Materiały

Opis standardu JTAG

Specyfikacja JTAG

Użycie złącza JTAG w systemach mikroprocesorowych do testowania integralności połączeń systemu oraz oprogramowania zainstalowanego w pamięciach stałych.

Wykorzystanie standardu JTAG do programowania i debugowania układów logicznych

JTAG Tutorial Texas Instruments

Testowanie

Boundary Scan Tutorial

Board Level Testing

Noty katalogowe

SN54BCT8244

Artykuly

A New Framework for Analyzing test generation and diagnosis algorithms for wiring interconnects

Ksiazki, manuale

Test Access Port And Boundary Scan Architecture - C. Maunder R. Tulloss

Verilog

Jezyk verilog w projektowaniu ukladow fpga

Evita Verilog tutorial

Kurs verilog

Verilog tutorial

ModelSim Tutorial

ARM - Materiały

Kompilator Keil4

Web Server FreeRTOS

FreeRTOS Example

FreeRTOS Api

Systemy wbudowane

pliki

makefile C