Informacje

Propozycje tematów prac inżynierskich/magisterskich:

  1. Symulator podstawowych protokołów routingu dla sieci mobilnych
  2. System zdalnego monitoringu infrastruktury budynku mieszkalnego
  3. Układ zasilania rezerwowego dla systemu zarządzania budynkiem
  4. Ładowarka akumulatorów zasilana z odzyskiwanej energii drgań mechanicznych oraz pola elektromagnetycznego
  5. Aplikacja sterująca do automatyzacji stanowiska badawczego przetworników odzyskujących energię drgań mechanicznych
  6. Program do wyznaczania parametrów skupionych i symulacji modeli przetworników odzyskujących energię drgań mechanicznych
  7. inne (do uzgodnienia)

Propozycje tematów projektów kompetencyjnych:

  1. Cyfrowy rejestrator temperatury na bazie czujnika przemysłowego Pt-100 (temat zrealizowany)
  2. Programowalny sterownik oświetlenia LED (temat zrealizowany)