Czujniki pomiarowe i elementy wykonawcze

Laboratorium (cz. 1):

 1. Szkielet projektów i przewodnik do ćwiczeń opartych o płytki LaunchPad MSP-EXP430G2
 2. Podręcznik użytkownika mikrokontrolerów MSP430x2xx
 3. Strona o LaunchPad MSP-EXP430G2
 4. Środowisko Code Composer Studio
 5. Kody źródłowe przykładowych programów
 6. Dokumentacja mikrokontrolera MSP430G2211
 7. Dokumentacja mikrokontrolera MSP430G2231

Laboratorium (cz. 2):

 1. Ćwiczenie 1a
 2. Ćwiczenie 1b
 3. Ćwiczenie 2a
 4. Ćwiczenie 2b
 5. Ćwiczenie 3a
 6. Ćwiczenie 3b
 7. Ćwiczenie 4
 8. Skrypt Scilab wavestar_calka.sce do ćw. 3a i 4